پروژه زعفرانیه

کارفرما: مهندس امری فر
مکان: زعفرانیه