پروژه شادلو

کارفرما:آقای فرهنگی
سال اجرا:96
مکان:دروس
طبقات:8