پروژه فرمهر

کارفرما:آقای مهندس گروسی

طراح:آقای نیکبخت

سازنده:آقای مهندس گروسی

سال اجرا:1400

مکان:دربند

سبک بنا:مدرن

نوع همکاری:طراحى و اجراى نورپردازى نما و مشاعات