پروژه هتل وینا

کارفرما:آقای شاه حسینی
سال اجرا:96

مکان:کیش

طبقات:14