پروژه هفتم غربی

کارفرما: آقای کربلایی
سال اجرا:95
مکان: سازمان برنامه شمالی

طبقات:7