پروژه ویلایی کلاک 1

کارفرما: آقای ساجدی
مکان: البرز، کلاک