خدمات الپات

مهندسی نور و روشنایی

در این بخش به طراحی نور پروژه شما در دو بخش پرداخته می‌شود اول زمینه مهندسی روشنایی که ما در این بخش به بررسی و تحلیل نور مورد نیاز متناسب کاربری هر فضا می‌پردازیم و با شبیه سازی در نرم افزار های تخصصی صحت طراحی خود را می آزماییم و در بخش دوم به حوزه زیبایی نور و طراحی ظاهری و معماری آن می‌پردازیم. تلفیق این دو بخش در انتها،پروژه شما را متمایز از نمای روز آن خواهد کرد 

مهندسی نور و روشنایی

در این بخش به طراحی نور پروژه شما در دو بخش پرداخته می‌شود اول زمینه مهندسی روشنایی که ما در این بخش به بررسی و تحلیل نور مورد نیاز متناسب کاربری هر فضا می‌پردازیم و با شبیه سازی در نرم افزار های تخصصی صحت طراحی خود را می آزماییم و در بخش دوم به حوزه زیبایی نور و طراحی ظاهری و معماری آن می‌پردازیم. تلفیق این دو بخش در انتها،پروژه شما را متمایز از نمای روز آن خواهد کرد 

طراحی محصولات

تجربه حضور در پروژه های گوناگون ، نیاز به طراحی محصول اختصاصی متناسب پروژه را گوشزد می کند و ما در این واحد بر آن شدیم با طراحی محصولات اختصاصی و متناسب همگام با معماری پروژه باشیم

خدمات نصب و راه اندازی

به طبع تجربه طراحی مطلوب و خلق محصولی با کیفیت بدون اجرایی بی نقص تکمیل نمی‌شود.ما در این بخش با تیمی با تجربه و متعهد تا انتهای این جریان با شماییم 

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت الپات می باشد © 1400